Stáváme se členy ČSB

Na listopadové schůzce Výkonný výbor jednomyslně odhlasoval vstup do ČSB. Začátkem prosince roku 2018 jsme tedy podali přihlášku dle stanov ČSB. Přihláška byla projednána a schválena Výkonným výborem ČSB „per rollam“. Po podpisu registračního listu klubu předsedou svazu Mgr. Jiřím Hamzou již nic nebránilo tomu, že jsme se mohli a také stali řádnými členy ČSB. Součástí tohoto administrativního kroku bylo také ohlášení přestupu našich členů z původního klubu k nám. Vše se tedy podařilo a bude záležet už jen na nás, jak se nám bude dařit. Náš klub se tedy stal v pořadí 209.registrovaným klubem biatlonu. Snad nám toto číslo přinese štěstí …

Author: Pavel Petřík