Kontrolní výbor

Výkonný výbor na svém zasedání dne 08.01.2019 navrhl a následně také zvolil tři členy Kontrolního výboru, kteří si zvolili předsedu. Schůzky kontrolního výboru se konají pravidelně 1x za čtvrtletí a pracuje ve složení:

Předsedkyně – Ing. Denisa Petříková

Členka – Romana Hoťková

Členka – Lucie Tomášková

Kontakt:  kv@bcm-krusnehory.cz